Tags: thiết kế bao bì

Tầm quan trọng của bao bì
Tầm quan trọng của bao bì

Ngay từ lần xuất xưởng đầu tiên cách đây gần 4 thập kỷ, bánh nho khô Miss Kate, sản phẩm của hãng Lavier đã được người tiêu dùng n...

Thiết kế in ấn bao bì sản phẩm
Thiết kế in ấn bao bì sản phẩm

Thay đổi bao bì sản phẩm là thay đổi chiến lược kinh doanh, thay đổi chất lượng hàng hóa, nhưng vấn đề hơn cả “ Bao bì sản phẩm là...