Tags: Lịch sổ tay đặc biệt (bìa giả da sổ còng nhập ngoại)